Nieuwsbrief over de winterstalling periode                 1 oktober 2020 tot 1 april 2021

Winterstalling tarieven 2020-2021 (incl. 21 % BTW en milieubijdrage)

Op de wal
Huur winterstallingplaats op het terrein, inclusief opstelbok, hijswerkzaamheden en plaatsen 

€  23,41 per m²                     

In het water
Huur ligplaats in het water

  13,02 per m²  

Stalling binnen  loods
Huur winterstallingplaats in de loods, inclusief opstelbok,  hijswerkzaamheden en plaatsen    

  56,89 per m² 

Stalling mast, per meter lengte

 €  2,66
Afspuiten    2,62 per m²
   

  

* Waar bij de tarieven  “ per m² “ is vermeld, betreft het boot m². Berekend op basis van: lengte x breedte over alles gemeten. 

*Stallingtarieven zijn exclusief afspuiten, gebruik van elektriciteit en eventuele bijkomende werkzaamheden. 

Onderhoud motoren 
Wij kunnen zorgen voor het winterklaar maken van de motor van uw schip en ook een volledige onderhoudsbeurt verzorgen. 

Elektriciteit
Het tarief voor het gebruik van elektra is  € 0,55 per kWh. Voor elektra palen voorzien van een kWh meter, is de te betalen borgsom voor de sleutel van het slot verkrijgbaar bij de havenmeester, € 50,00. Voor de elektrapalen/ aansluitingen zonder kWh meter, mag uitsluitend het snoer worden gebruikt, dat voorzien is van een kWh meter, verkrijgbaar bij de havenmeester. De borgsom is € 50,00. 

Milieubijdrage   
De milieubijdrage is 3% over het totale stallingbedrag excl.BTW.

Belangrijk voor de stalling
Uw boot en toebehoren dienen, zoals aangegeven onder artikel 10.7 van de  HISWA Algemene Voorwaarden Huur en verhuur lig-en/of bergplaatsen, tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. De verhuurder heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.

Zoals in het HISWA- Haven en Werfreglement, onder artiker 8 en 9 is vermeld, is het tijdens de winterstalling periode niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester om o.a.
a. licht onvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te hebben of te gebruiken ( dus gasflessen, jerrycan's van boord)

b. de scheeps -en/of elektrische verwarming te gebruiken

c. accu's aangekoppeld te laten

d.werkzaamheden aan of in het vaartuig in stalling te laten verrichten

e. steunen weg te nemen of te verplaatsen.

f. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.

Chemisch afval/ gevaarlijke stoffen.

Afgewerkte olie, verfblikken etc. kunt u bij uw gemeente inleveren!

Beperkt chemisch afval zoals vloeibare verfresten/producten kunt u in overleg met de havenmeester in de chemisch afval container kwijt, niet in de grijze stalen container. De grijze stalen container is uitsluitend  bedoeld voor  “klein  huishoudelijk “ afval ! 

De winterstalling 2020-2021:

Wij gaan er van uit dat u van de winterstalling gebruik zult maken, tenzij wij tijdig schriftelijk of per mail een opzegging van u hebben ontvangen.

Mochten er nog wijzigingen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de winterstalling in het water, op de wal of het gebruik van de mastenstelling, dan zullen wij dat graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 augustus van u vernemen. 

Assistentie voor extra werkzaamheden is mogelijk in overleg. Het tarief voor o.a. het maststrijken  m.b.v. de kraan is  €  55,00  incl. btw per half uur. Kraanwerkzaamheden verzoeken wij direct à contant te voldoen. 

Voor onze klanten  die gebruik  gaan maken van de stalling op de wal geldt:
Voor een efficiënt verloop van de winterstalling, dient uw boot  uiterlijk op vrijdag 9 oktober afgetuigd en  wel klaar te liggen. Is uw boot eerder gereed voor de stalling kunt u dat aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, Jos en Carla  Persoon. 

Levering van goederen en diensten geschiedt volgens de nieuwe HISWA-voorwaarden en kunnen u desgewenst toegezonden worden. Ze zijn ook  te vinden op www.HISWA.nl  / over hiswa / Algemene Voorwaarden.